İslam'da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine5

İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm)

yazar:

kategori:

İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm) … “Bir kimsenin kendi varlığını inkâr etmeyip de Tanrıyı inkâr etmesi apaçık bir saçmalıktır. Bu saçmalığı ciddi ve bilimsel bir tavır …” ayrıntılar hayaldefterim de…
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm)

Kur’an-ı Kerim’de, Ankebut Suresinde ise, “örümcek evi” benzetmesi vardır. Nitekim Marksizm-Leninizm’in kurgusu da “örümcek evi”nden sağlam olmamıştır. Bu öğretide “insan hakkı” kavramı temelini yitirir. “Sınıf diktatörlüğü” Öğretisi veya telâkkisinden Stalin gibi bir Leviathan çıkar. Ardından; yine örümcek evleri kurulur. Yani canavarlar, daha incelmiş yöntemlerle bireyin insan hakkını yine hiçe sayarlar.

Bu niçin böyledir? Çünkü; materyalist bir düşünce, herşeyden önce “aklî apaçıklıklar”a aykırıdır, gerçeğe aykırıdır. Bir kimsenin kendi varlığını inkâr etmeyip de Tanrıyı inkâr etmesi apaçık bir saçmalıktır. Bu saçmalığı ciddi ve bilimsel bir tavır ile ileri süren kimse, ileride çok tehlikeli bir akıl hastası olabilir.

Akıl ilkelerinden ayrılıp da Tanrıyı inkår etmeyi bugüne kadar hiç kimse başaramamıştır. İnkâr ettiklerini sananlar; ya îmanlarını materyalizm sananlar veya akli düşünceyi terkedenlerdir.