Hayata Dair

Dünya Sulhu ve İslâm Barış Çağrısı Hilf-ul Fudül

Dünya Sulhu ve İslâm Barış Çağrısı Hilf-ul Fudül … “Güçsüzün, yoksulun, yetimin, dulun, mazlumun, devletin teminatı altında olduğu; Halife-i Müslüminin sırtında yoksula nevale taşıdığı… kurdun ısırdığı koyunun hesabının devletten sorulduğu, hizmetlinin efendi ile aynı sofraya oturduğu…” ayrıntılar hayaldefterim de…
M. Emin DEMİRÇİN

Dünya Sulhu ve İslâm Barış Çağrısı Hilf-ul Fudül

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne, Mekke’de yerli olsun yabancı olsun zulme uğramış kimse bırakmayacağız Zulme meydan vermeyeceğiz, Mazlumlar zalimlerden hakkını alıncaya kadar mazlumlarla beraber hareket edeceğiz. Denizlerde su kalmayıncaya, Hira ve Sevr dağlan yerlerinden kopup silininceye. Ka’be’ye istilam ibadeti ortadan kalkıncaya kadar ahdimizde sebat edeceğiz.

Mekke’de bir evde toplanan uluların faziletin (Hilf-ul Fudul)den sonra bir asr-ı saadet doğmuştu. Güçsüzün, yoksulun, yetimin, dulun, mazlumun, devletin teminatı altında olduğu; Halife-i Müslüminin sırtında yoksula nevale taşıdığı… kurdun ısırdığı koyunun hesabının devletten sorulduğu., hizmetlinin efendi ile aynı sofraya oturduğu; çalıştırılana gerçek hak ettiğinin alnının teri kurumadan verildiği; mülkiyetin haysiyetin, ve ırzın korunduğu; tek ve toplu köleliğin kalktığı hazinenin kilitsiz, nöbetçisiz muhafaza edildiği; soy ve renk hakimiyetinin sona erdiği; Müslümanlarla Musevilerin aynı “şehir devlet” te emniyetle yaşadıkları bir asr-ı saadet..

Böylece sosyal barışın, siyasi barışın, iş barışının, aile barışının iç ve dış barışın sağlandığı bir ortam doğurmuştur.

Buna karşı 1789 demeci neyi getirdi? İslâmiyet bir dindir. Sadece Hukuk, sadece itikat, sadece ibadet hatta sadece muamelat değildir, bir dindir, bütün bir hayat nizamıdır.

Sonuç olarak Veda Hutbesi’ndeki lahuti seda ile; Resulullah (S.A.V.) insanın yolunu temizleyip ona fikri tekamülün ve medeniyetin yolunu açmıştır.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu