Ay: Nisan 2020

 • İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm)

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm) … “Bir kimsenin kendi varlığını inkâr etmeyip de Tanrıyı inkâr etmesi apaçık bir saçmalıktır. Bu saçmalığı ciddi ve bilimsel bir tavır …” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (5’inci bölüm) Kur’an-ı Kerim’de, Ankebut Suresinde ise, “örümcek evi” benzetmesi…

 • İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (4’üncü bölüm)

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (4’üncü bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (4’üncü bölüm) … “Nitekim Hobbesun öğretisinde “toplumsal sözleşme”den insan hakkı değil bir “canavar”, “Leviathan”, sınırsız güce sahip olan “Devlet” çıkmaktadır…” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (4’üncü bölüm) Oysa “insan hakkı”, “adalet”, “hukuk (-adalet) devleti” kavramlarını insanlığa veren; ilâhi vahydir.…

 • İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (3’üncü bölüm)

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (3’üncü bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (3’üncü bölüm) … “Batılı güçlere karşı gırtlağına kadar borçlanmış yöneticiler, artık Kırım Savaşı müttefiklerine karşı seslerini yükseltebilecek durumda değildirler…” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (3’üncü bölüm) Ne var ki onyedi yıllık kısa bir dönem sonra sâdır olan Islahat Fermanında…

 • İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (2’nci bölüm)

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (2’nci bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (2’nci bölüm) … “Sadece akıllarını ve Kitab-ı Mukaddes’deki “On Emir” ve “Dağ Vaazi” gibi ilâhi vahyden parıltılar içeren bölümleri kullanmak, aklî delil ile uyuşmayan…” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (2’nci bölüm) İlâhî vahyin tahrif edilmemiş nihaî metni de bizim…

 • İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (1’inci bölüm)

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (1’inci bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (1’inci bölüm) … “Şu halde İslâm dini mensuplarının İslâm’da aynı kavramların varlığını aramaları ve iddia etmeleri doğru değildir…” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Hüseyin Hatemi İslam’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları üzerine (1’inci bölüm) “Adalet” (adl) kavramı için olmasa bile, “insan hakkı” ve “hukuk devleti” kavramları için, İslâm’a…

 • İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm)

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm) … “Müslümanların her türlü işinde adalet ilkesine uygun davranması gerekmektedir. Bu da bizi, hayatımızı İlâhî hikmetin aydınlığında yeniden gözden geçirmeye sevk ediyor.” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Şükrü KARATEPE İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm) Kendi içinde sayısız problemi yaşayan Batı, ele geçirdiği sömürü kaynaklarını kaybetmemek için diğer toplumlara…

 • İnsan Haklarının İlahi Temelleri (6’ncı bölüm)

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (6’ncı bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (6’ncı bölüm) … “Osmanlı hükümdarları, yöneticilerin halka zulüm yapmalarını önlemek için “adaletname” adı verilen fermanlar yayınladılar.” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Şükrü KARATEPE İnsan Haklarının İlahi Temelleri (6’ncı bölüm) Adalet, evrensel bir ilkedir ve sadece yöneticilerin adaletli olması, hak ve hürriyetlerin sağlanması için yeterli değildir. Ayrıca kişinin, diğer insanlara, diğer canlılara,…

 • İnsan Haklarının İlahi Temelleri (5’inci bölüm)

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (5’inci bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (5’inci bölüm) … “Evinde köle bulunduranlar, kölelerine aile fertleri gibi davranacak, kendi yediğinden yedirecek, giydiğinden giyindirecektir.” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Şükrü KARATEPE İnsan Haklarının İlahi Temelleri (5’inci bölüm) İslamiyet insan hürriyeti konusunda da tüm insanlığı kuşatıcı, evrensel nitelikli hükümler getirmiştir. Ayrıca gerek Hz. Peygamberin ve gerekse büyük halifelerin uygulamalarıyla köleliğin…

 • İnsan Haklarının İlahi Temelleri (4’üncü bölüm)

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (4’üncü bölüm)

  yazar:

  kategori:

  İnsan Haklarının İlahi Temelleri (4’üncü bölüm) … “Çünkü, sözde dindar olan papazların yüzyıllarca tanrı adına soyluların zulmünü onaylamaları, hak ve hürriyet mücadelesinde bayrağın lâiklere geçmesine neden olmuştur…” ayrıntılar hayaldefterim de… Prof. Dr. Şükrü KARATEPE İnsan Haklarının İlahi Temelleri (4’üncü bölüm) 18. yüzyıla kadar iktidar tekelini elinde tutan soylular ve onlara destek olan rahipler, kendilerinin diğer…

 • Hayat Hakkı-Mülkiyet Hakkı-Şeref ve Haysiyetin Korunması

  Hayat Hakkı-Mülkiyet Hakkı-Şeref ve Haysiyetin Korunması

  yazar:

  kategori:

  Hayat Hakkı-Mülkiyet Hakkı-Şeref ve Haysiyetin Korunması … “Buna göre baktığımızda anarşi ve kargaşa, kan gütme ve intikam alma, can ve mal güvenliğini ortadan kaldıran sapıklıklar cahiliye adetlerindendir…” ayrıntılar hayaldefterim de… M. Emin DEMİRÇİN Hayat Hakkı-Mülkiyet Hakkı-Şeref ve Haysiyetin Korunması İslam, kişinin maddi ve manevi varlığını bir bütün ve bu dünyada yaşamasını en tabii bir hak…