Hz. Peygamberin getirdiği İnsan Hakları2

Hz. Peygamberin getirdiği İnsan Hakları (2’nci bölüm)

yazar:

kategori:

Hz. Peygamberin getirdiği İnsan Hakları (2’nci bölüm) … “Bu gelişmenin son safhası olarak II. Dünya Savaşı sıralarında bir araya gelen ABD Başkanı (Roosvelt) ve İngiltere Başkan (M. Churchill) Atlantik Şartında insan haklarının önemine değinmişlerdir.” ayrıntılar hayaldefterim de…
M. Emin DEMİRÇİN

Hz. Peygamberin getirdiği İnsan Hakları (2’nci bölüm)

Fakat bütün dünyada insan haklarının tarihi verilirken ağızbirliği edilmişçesine Avrupa tarihi göz önüne alınarak, Fransız ihtilali ve sonrası, Avrupa’da meydana gelen bu yoldaki gelişmeler sıralanır. Bu gelişmenin son safhası olarak II. Dünya Savaşı sıralarında bir araya gelen ABD Başkanı (Roosvelt) ve İngiltere Başkan (M. Churchill) Atlantik Şartında insan haklarının önemine değinmişlerdir. 1942 tarihli Birleşmiş Miletler Beyannamesinde de hayat hakkı ile din ve vicdan hürriyeti, teşkilatın temel amaçları arasında zikredilmiştir. Nihayet 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir.

Bir bakıma bu yaklaşık üçyüz yıldır dünyanın “Eurocentric”leştirilmesi (Avrupa merkezlilik) hadisesinin mantıki bir sonucu veya devamıdır. Yani dünyanın her şeyi ile Avrupalı değerler merkez ve temel kabul edilerek yorumlanıp değerlendirilmesi hadisesidir. Bu suretle kavramlar her ne kadar evrensel boyutlu gösterilse de Avrupa içerikli ve tariflidir.

Bu Avrupa için normaldir de onun dışındaki dünya için düşünülmesi gereken bir durumdur. Avrupa merkezlilik o hale gelmiştir ki, burnumuzun dibindeki, doğu ve güneydoğu komşularımızın bulunduğu bölgelere biz de “Ortadoğu” diyoruz. Hatta daha garibi Endonezyalı Müslümanlar bile bu bölgeyi aynı adla çağıyorlar… Niçin mi? Çünkü bu topraklar Avrupa, özellikle İngiltere için Ortadoğu’dur. Uzakdoğu Çin Seddi, Yakındoğu’da Anadolu ise Arap dünyası da Ortadoğu olmalıdır. Bu, dünyayı Avrupa merkezli pergelle ölçme mantığının bir ürünüdür. Bu durumun insan hakları konusunda da geçerli olduğunu söylemiştik.