İnsan Haklarının İlahi Temelleri.jpg7

İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm)

yazar:

kategori:

İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm) … “Müslümanların her türlü işinde adalet ilkesine uygun davranması gerekmektedir. Bu da bizi, hayatımızı İlâhî hikmetin aydınlığında yeniden gözden geçirmeye sevk ediyor.” ayrıntılar hayaldefterim de…
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE

İnsan Haklarının İlahi Temelleri (7’nci bölüm)

Kendi içinde sayısız problemi yaşayan Batı, ele geçirdiği sömürü kaynaklarını kaybetmemek için diğer toplumlara karşı giderek daha acımasız davranmaktadır. Batı insan haklarının gerçekleşmesinde kendi değerler sistemini ölçü almakta ve bu değerler sistemi benimsendiği ölçüde Batılı olmayan toplumlar meşrutiyet kazanmaktadır. Son yıllarda adından sıkça söz edilen “yeni dünya düzeni”, Paris Şartı ve AGÎK ilkeleri ile de Batılı değerlerin evrenselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Batının bu tuzaklarına karşı tek ilaç gerçek anlamda adaletli bir toplumsal düzen kurmaktır. “Allah, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder” (Nisa, 58) hükmü gereğince, Müslümanların her türlü işinde adalet ilkesine uygun davranması gerekmektedir. Bu da bizi, hayatımızı İlâhî hikmetin aydınlığında yeniden gözden geçirmeye sevk ediyor. İlâhî hikmeti bağlandığımız ölçüde adalet ilkesi hayatımıza egemen olacaktır. Batının nisbi başarısı da ilahi hikmetle kurulan sınırlı ilişkiden kaynaklanmaktadır.

Virginia Beyannamesinde “Hristiyanlara sevgi, saygı ve sabırla hareket etmeleri” tavsiye edilmektedir.

Alman Anayasasında “tanrının ve insanların önünde sorumluluğun bilincinden olarak anayasanın hazırlandığı” belirtilmektedir.

İsviçre Anayasası ise “kadiri mutlak tanrının adıyla” başlamaktadır.

Verilen bu siyasi örneklerden hareketle, sadece siyasi alana yönelik düzenlemelerden yana olduğumuz sonucu çıkarılmamalıdır. Aksine, esas olan kişi ve cemiyet hayatının adil esaslar üzerine kurulmasıdır. Ancak, “sadece dinden kaynaklandığı için bir ilkenin devlet ve siyaset hayatımızda uygulanamayacağı” yolundaki pozitivist kuralın aşılması da kaçınılmazdır.