Hayata Dair

Kadın Hakları ile Aile (Hz Peygamberin getirdiği)

Kadın Hakları ile Aile (Hz. Peygamberin getirdiği) … “Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları, örf ve adete göre onların her türlü yiyecek, giyecek ve ihtiyaçlarını karşılamanızda…” ayrıntılar hayaldefterim de…
M. Emin DEMİRÇİN

Kadın Hakları ile Aile (Hz. Peygamberin getirdiği)

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 16. maddesinde düzenlenen evlilik ve aile konusunda sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyuruyor:

İnsanlar,
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Tanrı emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, kadınlarınızın ailesini, hoşlanmadığınız hiç kimseye çiğnetmemenizdir. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları, örf ve adete göre onların her türlü yiyecek, giyecek ve ihtiyaçlarını karşılamanızda. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler, siz de onlara nezaketle muamele edin, Bir kadını, kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Çocuk kimin nikâhı altında doğmuş ise ona aittir. Ve zina suçunu işleyen kişi, çocuk üzerinde hak iddia edemez, Bunların hesabını Allah görecektir, İslâm, insanların sağlıklı nesiller yetiştirilerek insanlığım be kası için evlilik bağının “nikâh” müessesesinin gerekliliğini ve kutsiyetini ifade etmiştir.

İslâm toplumu, aksiyonunu çağa kabul ettirmemiş bir büyük güçtür. Kendi içinde bin parçaya bölünmüş bu büyük güç, sahip olduğu İlâhî emaneti, Kur’an gerçeklerini, insanlığa sunabilmesi için, öncelikle kafa ve gönlü ile ilgili iç rahatsızlıklarını olumsuz şartlanmalarını gidermek zorundadır.

İslâm’ın ideali insan idealidir. İnsanoğlu tam manasıyla İslâm olmuştur. Ruhsuz insan, İslâm’ın modelleştirdiği insan değildir. İslâm Kur’an-1 Kerim ve Sünnet-i Seniye’nin kalıbında ideal insan örneği vermiştir. Zaten din duygusu beşeriyetle doğmuş ve beşeriyetle birlikte devam edecektir.

Malumdur ki, her canlı gibi bizim dünyamız da madde ve ruhtan ibarettir. Görülebilen her şey maddedir. Maddeleri hareket ettiren ruh Allah’ın emrindedir. Yeryüzünün ruhu ise Kur’an’dadır. Her insan, gönül bağından bir telefon şebekesi gibi bu Kur’an ipliği ile Allah’a bağlıdır. Onun için Kur’an’la alâkasını kesen her insanın Allah’la olan bağlantı kesmiş demektir. İdeal yükselmek isteyen insan hayatının mihveridir. Bu sebepten ferdi ve içtimai hayatının üstünlük mimarı bu idealin kuvvet ölçüsü ile olur. Sağlam idealden mahrum olan insan çürüyüp çökmeğe mahkumdur.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu