Hayata Dair

Modern İnsan Hakları Metinleri ve Veda Hutbesi

Modern İnsan Hakları Metinleri ve Veda Hutbesi … “Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en değerliniz ona en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arab olmayana “Allah’a saygı” ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur…” ayrıntılar hayaldefterim de…
M. Emin DEMİRÇİN

Modern İnsan Hakları Metinleri ve Veda Hutbesi

Milletler birleşerek insan hakları için teminatlar arıyorlar… Halbuki 1400 yıl önce bu mesaj verilmiştir. Sözlerin gönüle en hoş işleyeni muhakkak ki Allah’ın kelamıdır. Onun ilhamıyladır. Arafat meydanında sarf edilenler… Rabbinin emirlerini ifa edip yeryüzüne iman ağacını bir daha sökülmez şekilde diktikten sonra Resülullah asırlar sonra gelecek İslâm milletlerine ezel ve ebed mefhumu içinde koca alemin kulaklarına veda mesajını ulaştırıyordu. Bu hitabe aynı zamanda yorulma ve usanma bilmeyen bir gayretle Allah yolunda 23 yıllık mücadelenin sonunda emaneti yerine getirmiş, ümmetini uyarmış bir nebinin nesillere ve tarihlere yönelik muazzam bir vasiyetidir. Bu cihan şumul mesajında daha çok umumî bir hitap şekli olan “Ey insanlar” hitabını kullanmış, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1, 2,7 ve 8. maddelerinde belirtilen eşitlik, kardeşlik, adalet ve hakların korunması gibi hususları şöyle ifade buyurmuşlardır:

Ey İnsanlar.
Rabbiniz birdir, babanızda birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en değerliniz ona en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arab olmayana “Allah’a saygı” ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur.

Mü’minler,
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeş tir. Din kardeşine ait herhangi bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helâl olmaz. Haksızlık yapmayınız ve haksızlığa da boyun eğmeyiniz.

Peygamber (S.A.V.) inançtaki tevhidi, fıtrattaki birliği yani insanların ortak kökeninin topraktan yaratılan Adem (A.S) olduğunu hatırlatarak bütün insanların, sonradan ortaya çıkan ırk, dil, renk, servet gibi farklılıklara bakılmaksızın bir “insan kardeşliği” meydana getirdiklerini ve bu suretle de “Allah’a saygı” ölçüsü dışında herhangi bir üstünlüğe sahip olmayacaklarını veciz ve çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Peygamberimiz burada ayrıca hukuka, adalet ve hakkaniyet prensiplerine saygı, hakların kötüye kullanılmaması ve başkalarının hürriyetlerine müdahale edilmemesi gerektiğine işaret ederek zulüm ve haksızlık karşısında direnme haklarının kullanılması ve haksızlıkların önlenmesi durumunu belirtmiştir. Bu itibarla adalet, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerinin çiğnendiği toplumlarda barış; insan, şeref ve haysiyetine saygı; maddi ve manevî kalkınmadan söz edilemez.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu