Hayata Dair

Veda Hutbesinin İnsan Hakları yönünden kısa tahlili (5’inci bölüm)

Veda Hutbesinin İnsan Hakları yönünden kısa tahlili (5’inci bölüm) … “Bunların yerine getirilmemesi halinde, aile düzeni bozulacak, haklar çiğnenmiş olacak, dolayısıyla çocuklara kötü örnek olunacak, onların ebeveyne güvenleri sarsılacak…” ayrıntılar hayaldefterim de…
Prof. Dr. Mehmet ŞENER

Veda Hutbesinin İnsan Hakları yönünden kısa tahlili (5’inci bölüm)

Veda Hutbesinde Hz. Peygamberin (S.A.V.) üzerinde durduğu ve günümüzde, bilenin de bilmeyenin de söz ettiği en önemli konulardan biri de aile kukunun özünü teşkil eden kadın hakları (veya kan-koca hakları) dır. Rasûlullah (S.AV.) yine “Ey insanlar diyerek bu konuda dikkat çekmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir.

“Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz.”

Bir toplumda veya ailede, kişilerin sahip oldukları haklar oldukça önemlidir. Hakların gerçekleşmesi veya onlardan azamî derecede istifade, ancak medeni, hukuki ve İslami ölçüler dahilinde hareket etmekle olur ki, bu da eğitim ve kül tür düzeyinin yüksek seviyede olmasına bağlıdır. İşte Hz. Peygamber, ailenin bir kanadını oluşturan kadın haklarının çiğnenmesinden endişe ettiği için, hakların gözetilmesini ve çiğnendiği takdir de Allah’tan gelebilecek cezadan sakınılmasını tavsiye etmiş ve kadınların, Allah’ın bir emaneti olduğunu, yani emanete hıyanet etmemeyi hakkı ne ise onu vermeyi, altını çizerek belirtmek istemiştir.

“Sizin kadınlar üzerinde hakkınız vardır; sizin kadınlar üzerindeki hakkınız onların, aile yuvasını hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.” Yani ailenin her şeyinden sorumlu olan kocanın, eşi üzerinde nikâhtan doğan birtakım hakları olduğu ve bunların da en başında gelen; aile harimine yabancıların ayak basmaması, namusun korunması, sırların ifşa edilmemesi, mesken masumiyeti gibi hususlardır. Bunların yerine getirilmemesi halinde, aile düzeni bozulacak, haklar çiğnenmiş olacak, dolayısıyla çocuklara kötü örnek olunacak, onların ebeveyne güvenleri sarsılacak ve düzeltilmesi oldukça zor bir yıkım meydana gelecektir.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu