Türkiye Bankalar Birliği’nden tavsiye kararlar

yazar:

kategori:

Türkiye Bankalar Birliği, depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA (İGFA) – Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihinde yapılan toplantısında deprem bölgesindeki çalışmaları görüştü.

Görüşmede bölgede hemen her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla fiziki şube, ATM, mobil şubeler ağı ile hizmet verildiği değerlendirildi.

Hizmet ağının kısa sürede daha da genişletilmesi için kullanılabilir durumda olan şubelerin yeniden faal hale getirilmesi yönünde yapılan teknik çalışmalar ile geçici hizmet birimlerinin oluşturulması konusunda işbirliği imkanları konuşuldu.

Depremden etkilenen müşterilerimize yönelik olarak tavsiye niteliğinde aşağıdaki ek kararlar alındı.

TBB aldığı kararları şöyle paylaştı:

1.   Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerimizle ilgili olarak; (31 Ağustos 2023 tarihine kadar)

* 06.02.2023 tarihinden önce kullandırılan ve 31.08.2023 tarihine kadar vadesi gelen; mevcut kredi borçlarının / taksitlerinin ve gayri nakdi kredi komisyonlarının (31.08.2023 tarihini geçmeyecek şekilde) 6 ay faizsiz (faiz/gecikme faizi) olarak ertelenmesi,

* kayıp/zayi POS cihazlarına ilişkin üye işyerlerimizden herhangi bir tahsilat yapılmaması,

*  bankacılık hizmet komisyonu alınmaması

*  bireysel ve kurumsal kredi kart ücretlerinin 2023 yılı için tahakkuk ettirilmemesi,

* üye işyeri/POS kullanım ücretlerinin 2023 yılı boyunca alınmaması,

*  haciz, icra, takip vb. idari uygulamalarla ilgili olarak (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde)

      *  tüm alacaklar için takip başlatılmaması, haciz uygulanmaması, icra satış işlemleri vb. işlem        yapılmaması,

      *  yapılandırılmış alacaklarda ödeme sürelerinin faizsiz olarak ertelenmesi,

      * tahliye kararı alınmış ise bu kararın uygulanmaması, taahhüdü ihlal şikâyetinde bulunulmaması, borçlunun talebi halinde daha önce başlatılmış takiplerin durdurulması, satış günü alınmış dosyalarda satışların ertelenmesi,

      *  takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilatın durdurulması,

      *  müşteri hesaplarında bulunan takip blokelerinin kaldırılması,

      *  vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmaması,

      *  henüz takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini zamanında yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilerimize yönelik iletişim ve tahsilat faaliyetlerinin durdurulması

2.  Deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi borçlarının/taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 1 ay faizsiz (faiz / gecikme faizi) olarak ertelenmesi

3.  Yukarıdaki kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar),

4.  Depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerimizin kredi borçlarının, krediye konu sigorta ödemelerinin kredi borcuna mahsup edilmesi, sonrasında kalan borçlarının ise silinmesi