Gez-Gör

Karatay Medresesi – Konya Kültür kenti – Türkiye’nin Dünya Mirası

Karatay Medresesi – Konya Kültür kenti – Türkiye’nin Dünya Mirası … Medreseye giriş doğu tarafının güney ucundadır. Özelliğin aksine, portal duvarın ortasında değildir ve şekli ve dekorasyonu bu dönemin diğer portallarından farklıdır. ayrıntılar hayaldefterim de…

Karatay Medresesi – Konya Kültür kenti – Türkiye’nin Dünya Mirası

Karatay Medresesi yaklaşık 31,50 m x 26,50 m boyutlarında dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilmiş ve doğudan batıya yönlendirilmiştir. Tüm odalar kubbe ile örtülü bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Yıkılmış öğrencilerin kuzey ve güney tarafındaki hücreleri 1970’lerde yeniden inşa edildi. Kuzeybatı köşesindeki kış sınıfının yanı sıra doğu kanadının kuzey ve güney köşelerindeki odalar harabe halindedir.

Medreseye giriş doğu tarafının güney ucundadır. Özelliğin aksine, portal duvarın ortasında değildir ve şekli ve dekorasyonu bu dönemin diğer portallarından farklıdır.

Binanın ortasındaki avlu bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin merkezinde, ışık ve hava sağlamak için 5 m genişliğinde bir açıklık bırakılmıştır. Bu açıklığın altında, kapalı avlunun ortasında kare bir havuz bulunmaktadır. Avlunun batı tarafına merkezi olarak yerleştirilmiş ana sınıf, yani eyvan ve her iki tarafında da tek kış sınıfları vardır. Eyvanın kuzeyindeki sınıf yıkılmışken, diğeri medreseyi inşa eden Celaleddin Karatay için bir mezara dönüştürülmüştür. Türbenin bir kubbesi varken eyvanın bir tonoz kasası vardır. Avlunun kuzeyinde ve güneyinde yer alan öğrencilerin hücreleri de beşik tonozludur. Medresenin giriş tarafındaki odalar harap durumda.

Girişin bulunduğu medresenin doğu tarafı kesme taştan, diğer duvarları moloz taştan yapılmıştır. Duvarların üst kısımlarında, kubbenin geçiş bölgesinde ve tonozlarda tuğla kullanılmıştır.

Medresede, günümüze kadar portalda, avluya bakan odaların duvarları, avlu kubbesi ve ana eyvanda dekorasyon görülebilir. Portaldaki süsleme, mermer üzerine kabartma yapılan yazıtlar ve geometrik ve çiçek dekorasyonundan oluşur. Ek olarak, kabuğun üstünde ve her iki tarafında, portal gri ve beyaz mermerden oluşan geometrik bantlarla dekore edilmiştir. Portalı çevreleyen panellerde gamalı haç motifleri ile süslemek ilginçtir. Avlunun duvarlarında, kubbesinde ve ana eyvanda hem dekoratif karolar hem de karo mozaik vardır. Kalan izler, ana eyvanın ve avlu duvarlarının alt katının zemin seviyesine kadar altıgen turkuaz çinilerle kaplandığını göstermektedir. Kapıların ve avluya bakan pencerelerin timpanası, duvarların üst kısmı, avlu kubbesini destekleyen yelpaze şeklindeki sarkıtlar, kubbenin kendisi ve eyvanın kasası yazıtlar ve çiçek ve geometrik motifler içeren karo mozaikte bezemelidir. Eyvan ayrıca kabartma süslemeli çinilerle bezenmiştir. Mezar odasına dönüştürülen kış sınıfının kubbesinde, balıksırtı deseninde düzenlenmiş sırsız tuğlalar bulunur.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu