Mevlana - Konya Kültür kenti- Türkiye'nin Dünya Mirası

Mevlana – Konya Kültür kenti- Türkiye’nin Dünya Mirası

yazar:

kategori:

Mevlana – Konya Kültür kenti- Türkiye’nin Dünya Mirası … Sultânü’I-Ulema Bahaeddin Konya’ya davet edildi. Bahaeddin Sultan daveti kabul etti ve 3 Mayıs 1228’de ailesi ve arkadaşları ile Konya’ya geldi. ayrıntılar hayaldefterim de…

Mevlana – Konya Kültür kenti- Türkiye’nin Dünya Mirası

Mevlana’nın tarihe geçen sözlerinden;
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi,
İster puta tapan ol yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…”

Bugün Afganistan sınırları içinde 30 Eylül 1207’de Horasan Toprakları’nda Belh şehrinde doğdu. Mevlana’nın Belh şehrinin babası büyükleri ve vaizin oğlu unvanına sahip sağlık “Bilginler Sultanı” Hüseyin Veled’di. Bahaeddin. Annesi Behl Rükneddin’in Hatun mümin Emiri’nin kızıydı.

Sultânü’I-Ulema Bahaeddin, bazı siyasi olaylar ve yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Balkh’ı terk etmek zorunda kaldı. 1212 veya 1213’te Sultânü’I-Ulema, aile üyeleri ve yakın arkadaşları ile Balkh’dı. Sultânü’I-Ulema Nişabur ilk durağıydı. Ünlü Sufi Feriduddin Attar ile tanıştığı Nişabur’da. Genç yaşına rağmen Mevlana Feridüddin Attar ilgi ve takdir çekti.

Nişabur Bağdat’tan Sultânü’I Ulema daha sonra Küfe Kâ’be’den geçti. Hac yaptıktan sonra Şam’a dönüyordum. Şam’dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Lârende’ye (Karaman) yolu ile geldi. Subaşı, Emir Musa tarafından yaptırılan medreseye yerleşti. 1222 yılında Karaman Sultânü lem / -Ulema ve ailesi 7 yıl burada kaldı. Mevlana, 1225 yılında Karaman’da Babe Gevher Sharaf’ın kızı Lala ile evlendi. Mevlananın Veled ve Sultan adında iki oğlu vardı. Yıllar sonra Rumi’nın dul eşi Gevher’ü kaybeden bir çocukla Kerra Khatun ikinci evliliği oldu. Bu evlilikte Muzaffereddin ve Amir Alim Chalabi, adında iki oğlu ve bir kızı oldu.

“Altunapa medresesi”

Bu yıllarda Anadolu’nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti’nin yönetimi altındaydı. Konya bu eyaletin başkentiydi. Konya, sanat eserleri ile bilim adamları ve sanatçılar ile doldu taştı. Kısacası, Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı hayatta ve en parlak dönemindeydi. Sultânü’I-Ulema Bahaeddin Konya’ya davet edildi. Bahaeddin Sultan daveti kabul etti ve 3 Mayıs 1228’de ailesi ve arkadaşları ile Konya’ya geldi. Sultan Alaeddin büyük törenle tanıştı ve ikametgahına Altunapa (İplikçi) medresesi tahsis edildi. Sultanü’l-Ulema 12 Ocak 1231’de Konya’da öldü. Bir mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı Gül Bahçesi seçildi. Halen Mevlana Derviş Köşkü yerine müze olarak kullanılan bugün gömüldü. Veled Karamana yerleşmek istedi.

“Mevlana ve Şems-i Tebrizi”

Sultânü’I-Ulema öldü, Mevlana’nın öğrencileri ve takipçileri bu dönemde toplandı. Mevlana babasının tek varisi olarak. Rumi İplikçi Medresesi’ni vaaz eden büyük bir bilim ve din bilginiydi. Vaazlarını dinlemek için gelen insanlarla doluydu. Mevlana Şems-i Tebrizi 15 Kasım 1244’te karşılaştı. Mevlana Şems “mutlak olgunluğun varlığı”nın “Tanrı’nın ışıkları” olduğunu gördü. Fakat kravat uzun sürmedi. Şems birden öldü. Mevlana Şems’in ölümünden uzun yıllar sonra gitti. Daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi, Şems-i Tebrizi doldurmaya çalıştı.